Privacyverklaring


Densys vindt het belangrijk om de privacy van de bezoekers van de website te waarborgen.
Om een bestelling bij Densys te plaatsen is het noodzakelijk dat u een aantal persoonlijke gegevens opgeeft. Densys zal zorgvuldig met deze gegevens omgaan.
Dit betekent dat de gegevens niet aan derden worden verstrekt of worden doorverkocht. Andere gegevens die door het bezoekgedrag aan de site te meten zijn, worden uitsluitend anoniem verwerkt en gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren.

Verwerking persoonsgegevens
Densys verwerkt de door haar verkregen persoonsgegevens met het doel waartoe deze zijn verkregen, te weten om een overeenkomst voor te bereiden en/of uit te voeren, een verzoek om informatie over haar diensten en/of producten te verwerken, een bestelling af te wikkelen, een offerte toe te zenden, een account aan te maken voor de persoonlijke omgeving, of te reageren op een vraag, opmerking of suggestie. Daarnaast gebruikt Densys de persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van haar activiteiten, (nieuwe) producten en diensten. Hierbij tracht Densys rekening te houden met uw voorkeuren. Overigens, voor de bezoeker die nog niet eerder een overeenkomst met Densys heeft gesloten, heeft te gelden dat onze nieuwsbrief enkel zal worden ontvangen indien de bezoeker zich hiervoor inschrijft.
De gegevens worden veilig opgeslagen in onze niet-publiek toegankelijke database.
Indien u niet (langer) aanbiedingen of informatie van Densys wilt ontvangen, dan kunt u dit te allen tijde aangeven, door een brief te sturen naar Densys, dan wel een e-mailbericht aan info@densys.nl.

Rechten van de gebruiker
Indien u zich wil verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, deze gegevens wilt inzien, afschermen, aanvullen, of corrigeren, kan daartoe contact worden opgenomen met Densys. Op uw verzoek zullen de persoonsgegevens worden verwijderd. Voormelde rechten op verzet, inzage, afscherming, aanvulling, correctie, of verwijdering kunnen zowel online (via info@densys.nl) als op het fysieke adres van Densys worden uitgeoefend en aanvragen dienaangaande worden onverwijld door Densys in behandeling genomen.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard, in een vorm die het mogelijk maakt om u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor omschreven doeleinden, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

Gebruik van cookies
Densys gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van de website. Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor op je pc. Deze bestandjes zorgen ervoor dat u niet steeds dezelfde informatie moet invoeren of downloaden als u onze website bezoekt. Wel zo makkelijk!
Ook geven cookies ons een inzicht in hoe onze klanten de website gebruiken en waar we verbeteringen kunnen aanbrengen om de website nog klantvriendelijker te maken.  
Het gebruik van cookies is veilig. Er kunnen geen persoonlijke gegevens, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, uit cookies worden herleid.
U kunt de cookies ook uitschakelen, houd er rekening mee dat de website dan niet optimaal werkt.